Τι επισκευάζουμε

…τα πάντα σε ότι αφορά το Box Mod

Επειδή η συσκευή άτμισης (Box Mod) είναι κάτι το οποίο το έχουμε καθημερινά στο χέρι μας είναι λογικό να υποστεί κάποιες φθορές. Οι περισσότερες βλάβες οφείλονται στη συχνή χρήση της συσκευής με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσλειτουργίες όπως: 

 1. Από την πολύ χρήση να χαλάνε τα button τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσουμε με καλύτερης ποιότητας έτσι ώστε να κρατήσουν περισσότερο και να έχουν καλύτερη απόκριση. 

 2. Συχνό πρόβλημα είναι η καταστροφή του micro USB το οποίο αντικαθιστούμε με καλύτερης ποιότητας. 

 3. Παρουσιάζετε πρόβλημα από την πολύ χρήση στον 510 connector τον οποίο έχουμε την δυνατότητα να τον αλλάξουμε αν όχι με το γνήσιο με καλύτερης ποιότητας fat daddy ατσάλινο έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη αγωγιμότητα (όπου βέβαια ο χώρος του Box Mod μας το επιτρέπει). 

 4. Αλλαγή οθόνης σε πλακέτα DNA όπως και επισκευή της πλακέτας, όπου βέβαια το πρόβλημα είναι επιλύσιμο. Όπου το πρόβλημα δεν είναι επιλύσιμο γίνεται αντικατάσταση πλακέτας με τη γνήσια πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς (αρκεί βέβαια να υπάρχει σαν ανταλλακτικό). 

 5, Σε κάθε επισκευή που κάνουμε γίνεται και ο απαραίτητος εσωτερικός καθαρισμός και γενικός έλεγχος του Box Mod έτσι ώστε όταν έρθει στα χέρια σας να λειτουργεί σαν καινούργιο! Βέβαια όλα αυτά γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη και εφόσον το επιθυμεί! Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή του Box Mod η διάγνωση βλάβης ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ!